×

Šta je to FIFA organizacija i kome pripada

Šta je to FIFA organizacija i kome pripada

0 0
Read Time:7 Minute, 4 Second

Uvod u FIFA – Federaciju međunarodnih fudbalskih asocijacija

FIFA, skraćenica za Fédération Internationale de Football Association, predstavlja globalnu krovnu organizaciju u svetu fudbala. Osnovana 1904. godine sa sedištem u Cirihu, Švajcarska, FIFA ima za cilj da promoviše fudbal, razvija igru širom sveta, organizuje međunarodna takmičenja i nadgleda poštovanje pravila igre. Danas, sa više od 211 članica, FIFA predstavlja jednu od najvećih i najuticajnijih sportskih organizacija na planeti.

Poreklo i razvoj FIFA

Osnivanje i evolucija kroz vreme

FIFA je osnovana 21. maja 1904. godine u Parizu, s prvobitnim ciljem standardizacije fudbalskih pravila međunarodno i organizovanja međunarodnih takmičenja. Prvo takmičenje pod okriljem FIFA bilo je Olimpijski fudbalski turnir 1908. godine u Londonu, koji je postavio temelje za današnje Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Tabela 1. Ključni datumi u razvoju FIFA

Godina Događaj
1904 Osnivanje FIFA
1908 Prvo Olimpijsko fudbalsko takmičenje
1930 Prvo Svetsko prvenstvo u Urugvaju
1991 Prvo Svetsko prvenstvo za žene u Kini

Misija i ciljevi FIFA

Šta FIFA teži da postigne u svetu fudbala

Misija FIFA obuhvata promociju fudbala kao globalnog sporta, razvoj fudbalskih zajednica širom sveta, organizovanje svetskih i regionalnih takmičenja, kao i zaštitu integriteta i etike u fudbalu. Kroz svoje programe, FIFA teži da fudbal učini dostupnim svima, nezavisno od uzrasta, pola ili socioekonomskog statusa.

Tabela 2. Ciljevi FIFA

Cilj Opis
Promocija fudbala Širenje ljubavi prema igri globalno
Razvoj igre Podrška razvoju fudbalskih talenata i infrastrukture
Organizovanje takmičenja Upravljanje i organizacija globalnih i regionalnih turnira
Očuvanje integriteta Borba protiv korupcije, dopinga i diskriminacije u sportu

FIFA se suočava sa brojnim izazovima, uključujući optužbe za korupciju i potrebu za većom transparentnošću u svojim operacijama. Organizacija je u proteklim godinama preduzela korake ka reformama, uključujući reviziju svojih etičkih kodeksa i implementaciju strožijih kontrola finansijskog upravljanja.

Ova organizacija igra ključnu ulogu u globalnom razvoju fudbala, ne samo kroz organizaciju prestižnih takmičenja poput Svetskog prvenstva, već i kroz svoje razvojne programe koji su usmereni na poboljšanje infrastrukture, obuke trenera i promocije fudbala kao sredstva za društvenu promenu. Bez sumnje, FIFA će nastaviti da oblikuje budućnost fudbala na globalnom nivou, uprkos izazovima sa kojima se suočava.

Struktura i organizacija FIFA

FIFA, kao centralna institucija svetskog fudbala, ima složenu i dobro definisanu strukturu koja omogućava efikasno upravljanje i razvoj fudbala na globalnom nivou. Organizacija je sastavljena od različitih organa koji su odgovorni za donošenje odluka, implementaciju politika i nadzor nad svim aspektima igre.

Glavni organi upravljanja

FIFA Kongres, Savet i Predsednik

FIFA Kongres predstavlja najviši odlučujući organ u strukturi FIFA i sastaje se jednom godišnje. Kongres čine predstavnici svih članica FIFA, a njegove glavne funkcije uključuju izbor predsednika, donošenje izmena u statutu FIFA i odlučivanje o ključnim pitanjima koja utiču na fudbal širom sveta.

Savet FIFA služi kao glavni izvršni organ koji donosi odluke u periodima između sastanaka Kongresa. Sastoji se od predsednika, šest potpredsednika i još nekoliko članova iz različitih delova sveta, odabranih na osnovu geografske ravnoteže.

Predsednik FIFA je glavni izvršni zvaničnik i lice organizacije, izabran od strane Kongresa na period od četiri godine. Aktuelni predsednik FIFA, Gianni Infantino, služi od 2016. godine i igra ključnu ulogu u određivanju pravca i politika organizacije.

Tabela 3. Glavni organi upravljanja FIFA

Organ Funkcija
FIFA Kongres Donošenje ključnih odluka, izbor predsednika
Savet FIFA Izvršavanje odluka Kongresa, upravljanje dnevnim operacijama
Predsednik FIFA Predstavljanje i vođenje FIFA

Članstvo u FIFA

Kako se postaje član i koje su obaveze

Članstvo u FIFA je otvoreno za nacionalne fudbalske asocijacije koje ispunjavaju određene kriterijume definisane u statutu FIFA. Svaka zemlja može imati samo jednu članicu u FIFA, a zahtev za članstvo mora biti podržan od strane većine postojećih članica.

Članice FIFA su obavezne da se pridržavaju pravila i propisa organizacije, uključujući pravila igre, etički kodeks i anti-doping politike. Takođe, moraju redovno učestvovati u međunarodnim takmičenjima i doprinositi razvoju fudbala u svojim zemljama.

Tabela 4. Kriterijumi za članstvo u FIFA

Kriterijum Opis
Nacionalna fudbalska asocijacija Postojanje formalno priznate fudbalske asocijacije
Pravila i propisi Pridržavanje FIFA pravila i propisa
Učešće u takmičenjima Redovno učešće u međunarodnim fudbalskim takmičenjima

FIFA igra ključnu ulogu u globalnom razvoju fudbala, ne samo kroz organizaciju međunarodnih takmičenja, već i kroz svoje strukturne i organizacione kapacitete. Razumevanje strukture i organizacije FIFA je ključno za shvatanje kako se fudbal razvija i upravlja na globalnom nivou, kao i za prepoznavanje izazova i prilika koje se nalaze pred ovom organizacijom.

FIFA u akciji – takmičenja i projekti

FIFA nije samo upravljačka struktura svetskog fudbala; ona je i pokretačka snaga iza nekih od najvećih i najvažnijih takmičenja na planeti. Kroz ova takmičenja, FIFA promoviše fudbal, podstiče međunarodnu saradnju i razvija talente širom sveta. Pored takmičenja, FIFA ulaže značajne resurse u razvojne projekte i inicijative, s ciljem unapređenja igre na svim nivoima.

Glavna takmičenja koja organizuje FIFA

Svetsko prvenstvo i ostala globalna takmičenja

Svetsko prvenstvo u fudbalu, bez sumnje, predstavlja vrhunac FIFA takmičenja. Održava se svake četiri godine i okuplja nacionalne timove iz celog sveta. Prvo Svetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju, a domaćin je trijumfovao osvojivši prvu titulu. Pored muškog, FIFA organizuje i Svetsko prvenstvo za žene, prvi put održano 1991. godine u Kini, koje je osvojila reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država.

Osim Svetskog prvenstva, FIFA organizuje i niz drugih međunarodnih takmičenja, uključujući FIFA U-20 Svetsko prvenstvo, FIFA U-17 Svetsko prvenstvo, kao i FIFA Konfederacijski kup, koji je služio kao generalna proba za zemlju domaćina Svetskog prvenstva do 2017. godine.

Tabela 5. Glavna FIFA takmičenja

Takmičenje Prvo održavanje Zadnji pobednik
Svetsko prvenstvo u fudbalu 1930 Francuska (2018)
Svetsko prvenstvo za žene 1991 SAD (2019)
FIFA U-20 Svetsko prvenstvo 1977 Ukrajina (2019)
FIFA U-17 Svetsko prvenstvo 1985 Brazil (2019)

Razvojni projekti i inicijative

Kako FIFA promoviše rast i razvoj fudbala

Pored organizovanja takmičenja, FIFA je posvećena razvoju fudbala kroz različite projekte i inicijative širom sveta. Programi kao što su “FIFA Forward” i “FIFA Goal” dizajnirani su da podrže nacionalne fudbalske asocijacije u razvoju infrastrukture, poboljšanju treninga i promociji fudbala među mladima. Ovi programi omogućavaju zemljama sa ograničenim resursima da unaprede svoje fudbalske programe i otkriju nove talente.

FIFA takođe ulaže u obrazovanje i obuku trenera, sudija i administrativnog osoblja, kako bi se osiguralo da fudbalski profesionalci širom sveta imaju znanja i veštine potrebne za razvoj igre na visokom nivou. Kroz ove inicijative, FIFA nastoji da fudbal bude više od igre – sredstvo za promociju zdravlja, obrazovanja i socijalne inkluzije.

FIFA u akciji ne samo da demonstrira njenu sposobnost da okupi svet oko fudbala, već i njen kontinuirani angažman u promociji i razvoju sporta na svim nivoima. Kroz svoja takmičenja i projekte, FIFA teži da učini fudbal globalno dostupnim i uživanim, podstičući razvoj i saradnju među svojim članicama.

Kontroverze i izazovi

FIFA se tokom svoje istorije suočavala sa raznim izazovima i kontroverzama, uključujući optužbe za korupciju, pitanja transparentnosti i etičke dileme. Ovi problemi izazvali su javnu debatu o načinu upravljanja organizacijom i njenim metodama rada.

Izazovi sa kojima se FIFA suočava

Etika, korupcija, i transparentnost

Jedan od najvećih izazova sa kojima se FIFA suočava jeste borba protiv korupcije unutar organizacije. Skandali koji su izbili u javnost poslednjih godina, uključujući optužbe za podmićivanje prilikom dodele domaćinstava Svetskog prvenstva, ukazali su na potrebu za strožijim etičkim standardima i većom transparentnošću.

Reforme i budućnost FIFA

Kako FIFA planira da se suoči sa izazovima

Kao odgovor na ove izazove, FIFA je započela proces reformi koji uključuje reviziju njenog etičkog kodeksa, uvođenje novih pravila o transparentnosti i odgovornosti, kao i jačanje nadzornih organa. Cilj ovih reformi je obnova poverenja u organizaciju i osiguranje da FIFA ostane posvećena promociji fudbala na etički i transparentan način.

Važnost FIFA za globalni fudbal

 • Osnivanje i razvoj FIFA: FIFA igra centralnu ulogu u istoriji i razvoju globalnog fudbala, osiguravajući jedinstvene standarde igre i organizaciju međunarodnih takmičenja.
 • Struktura i članstvo: Transparentna struktura i jasna pravila članstva osiguravaju da sve zemlje imaju jednak pristup međunarodnim takmičenjima i razvojnim programima.
 • Glavna takmičenja i projekti: Organizacija prestižnih takmičenja poput Svetskog prvenstva doprinosi globalnoj popularnosti fudbala i omogućava razvoj talenata širom sveta.
 • Izazovi i kontroverze: Suočavanje sa izazovima i kontroverzama jača organizaciju, podstičući reforme i povećanje transparentnosti.
 • Uloga rukometne akademije: Investicije u razvojne programe i akademije ključne su za otkrivanje i razvoj mladih talenata, osiguravajući budućnost fudbala.

FAQ

 1. Šta znači FIFA?

  • FIFA je skraćenica za Fédération Internationale de Football Association, što u prevodu znači Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija.

 2. Kako se postaje član FIFA?

  • Članstvo u FIFA je otvoreno za nacionalne fudbalske asocijacije koje ispunjavaju određene kriterijume i dobiju odobrenje od postojećih članica.

 3. Koje su glavne funkcije FIFA?

  • Glavne funkcije FIFA uključuju promociju fudbala, organizaciju međunarodnih takmičenja, razvoj igre širom sveta i očuvanje integriteta sporta.

 4. Kako FIFA rešava pitanje korupcije?

  • FIFA se bori protiv korupcije kroz niz reformi, uključujući reviziju etičkog kodeksa, uvođenje transparentnosti i jačanje nadzornih mehanizama.

Ovi elementi predstavljaju temelje na kojima FIFA stoji i ukazuju na njen neprekidni rad na unapređenju i razvoju globalnog fudbala, uprkos izazovima sa kojima se suočava.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %